Book of Jeremiah, глава 47

Iată cuv‚ntul Domnului, spus proorocului Ieremia cu privire la Filisteni, Ónainte ca Faraon să bată Gaza.

ÑAşa vorbeşte Domnul: Iată, se ridică nişte ape de la miază noapte, cresc ca un r‚u ieşit din matcă; Óneacă ţara şi ce cuprinde ea, cetatea şi locuitorii ei. Ţipă oamenii, şi se bocesc toţi locuitorii ţării.

de tropăitul copitelor cailor lui puternici, de uruitul carelor lui şi de sc‚rţăitul roţilor; părinţii nu se mai Óntorc spre copiii lor, at‚t le sunt de slăbite m‚inile, pentru că vine ziua c‚nd vor fi nimiciţi toţi Filistenii, şi st‚rpiţi toţi cei ce slujeau ca ajutoare Tirului şi Sidonului. Căci Domnul va nimici pe Filisteni, rămăşiţele ostrovului Caftor.

Gaza a ajuns pleşuvă, Ascalonul piere cu rămăşiţa văilor lui!î ÑP‚nă c‚nd Óţi vei face tăieturi de jale Ón piele?î ñ ÑAh! Sabie a Domnului, c‚nd te vei odihni odată? Œntoarce-te Ón teacă, opreşte-te şi fii liniştită!î ñ ÑDar cum ar putea să se odihnească? C‚nd Domnul doar Ói porunceşte, şi o Óndreaptă Ómpotriva Ascalonului şi coastei mării.î