Book of Leviticus, глава 21

Domnul a zis lui Moise: ÑVorbeşte preoţilor, fiilor lui Aaron, şi spune-le: ,Un preot să nu se atingă de un mort din poporul său, ca să nu se facă necurat; afară de rudele lui cele mai de aproape, de mama lui, de tatăl lui, de fiul lui, de fratele lui, şi de sora sa care-i Óncă fecioară, stă l‚ngă el şi nu este măritată, afară de aceştia, să nu se atingă de nici un alt mort.

Ca unul care este fruntaş Ón poporul lui, să nu se facă necurat, ating‚ndu-se de un mort.

Preoţii să nu-şi facă un loc pleşuv Ón cap, pentru un mort, să nu-şi radă colţurile bărbii, şi să nu-şi facă tăieturi Ón carne.

Să fie sfinţi pentru Dumnezeul lor, şi să nu necinstească Numele Dumnezeului lor; căci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, m‚ncarea Dumnezeului lor: de aceea să fie sfinţi.

Să nu-şi ia de nevastă o curvă sau o spurcată, nici o femeie lăsată de bărbatul ei, căci ei sunt sfinţi pentru Dumnezeul lor.

Să-l socoteşti ca sf‚nt, căci el aduce m‚ncarea Dumnezeului tău; el să fie sf‚nt pentru tine, căci Eu sunt sf‚nt, Eu, Domnul, care vă sfinţesc.

Dacă fata unui preot se necinsteşte curvind, necinsteşte pe tatăl ei: să fie arsă Ón foc.

Preotul care este mare preot Óntre fraţii lui, pe capul căruia a fost turnat untdelemnul pentru ungere, şi care a fost Ónchinat Ón slujba Domnului şi Ómbrăcat Ón veşminte sfinţite, să nu-şi descopere capul, şi să nu-şi sf‚şie veşmintele.

Să nu se ducă la nici un mort; să nu se facă necurat, şi să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa.

Să nu iasă din sf‚ntul locaş, şi să nu necinstească sf‚ntul locaş al Dumnezeului său; căci untdelemnul ungerii Dumnezeului său este o cunună pe el. Eu sunt Domnul.

Femeia pe care o va lua el de nevastă, să fie fecioară.

Să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărţită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă; ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său, să fie fecioară.

Să nu-şi necinstească săm‚nţa Ón poporul lui; căci Eu sunt Domnul, care-l sfinţesc.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte lui Aaron, şi spune-i: ,Nici un om din neamul tău şi din urmaşii tăi care va avea o meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă m‚ncarea Dumnezeului lui.

Nici un om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie: şi anume nici un om orb, şchiop, cu nasul c‚rn sau cu un mădular mai lung; nici un om cu piciorul fr‚nt sau cu m‚na fr‚ntă; nici un om ghebos sau pipernicit, cu albeaţă Ón ochi, care are r‚ie, pecingine sau boşit.

Nici un om din neamul preotului Aaron, care va avea vreo meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă Domnului jertfele mistuite de foc; are o meteahnă trupească: să nu se apropie ca să aducă m‚ncarea Dumnezeului lui.

Din m‚ncarea Dumnezeului lui, fie lucruri prea sfinte, fie lucruri sfinte, va putea să măn‚nce.

Dar să nu se ducă la perdeaua dinăuntru, şi să nu se apropie de altar, căci are o meteahnă trupească; să nu-Mi necinstească locaşurile Mele cele sfinte, căci Eu sunt Domnul, care Ói sfinţesc.î Astfel a vorbit Moise lui Aaron şi fiilor săi, şi tuturor copiilor lui Israel.