Book of Numbers, глава 29

Œn luna a şaptea, Ón cea dint‚i zi a lunii, să aveţi o adunare sf‚ntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită Óntre voi cu sunet de tr‚mbiţă.

Să aduceţi ca ardere de tot, de un miros plăcut Domnului, un viţel, un berbec, şi şapte miei de un an fără cusur.

Să mai adăugaţi şi darul lor de m‚ncare din floarea făinii, frăm‚ntată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbec, şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, ca să facă ispăşire pentru voi.

Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea de tot şi darul ei de m‚ncare din fiecare lună, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de m‚ncare, şi jertfele de băutură, care se adaugă la ele, după r‚nduielile aşezate. Acestea sunt nişte jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului.

Œn ziua a zecea a acestei luni a şaptea, să aveţi o adunare sf‚ntă, şi să vă smeriţi sufletele; atunci să nu faceţi nici o lucrare.

Să aduceţi ca ardere de tot, de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec, şi şapte miei de un an fără cusur.

Să mai adăugaţi şi darul lor de m‚ncare din floarea făinii, frăm‚ntată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbec, şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de jertfa de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată cu darul ei de m‚ncare, şi jertfele de băutură obişnuite.

Œn ziua a cincisprezecea a lunii a şaptea, să aveţi o adunare sf‚ntă; atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă. Să prăznuiţi o sărbătoare Ón cinstea Domnului, timp de şapte zile.

Să aduceţi ca ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: treisprezece viţei, doi berbeci, şi patrusprezece miei de un an fără cusur.

Să mai adăugaţi şi darul lor de m‚ncare din floarea făinii, frăm‚ntată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viţei, două zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci, şi o zecime pentru fiecare din cei patrusprezece miei.

Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de m‚ncare şi jertfa sa de băutură.

A doua zi, să aduceţi doisprezece viţei, doi berbeci, şi patrusprezece miei de un an fără cusur, Ómpreună cu darul lor de m‚ncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după r‚nduielile aşezate.

Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de m‚ncare şi jertfele de băutură.

A treia zi, să aduceţi unsprezece viţei, doi berbeci, şi patrusprezece miei de un an fără cusur, Ómpreună cu darul lor de m‚ncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după r‚nduielile aşezate.

Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de m‚ncare şi jertfa de băutură.

A patra zi, să aduceţi zece viţei, doi berbeci, şi patrusprezece miei de un an fără cusur, Ómpreună cu darul lor de m‚ncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după r‚nduielile aşezate.

Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de m‚ncare şi jertfa de băutură.

Œn ziua a cincea, să aduceţi nouă viţei, doi berbeci, şi patrusprezece miei de un an fără cusur, Ómpreună cu darul lor de m‚ncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după r‚nduielile aşezate.

Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de m‚ncare şi jertfa de băutură.

Œn ziua a şasea, să aduceţi opt viţei, doi berbeci şi patrusprezece miei de un an fără cusur, Ómpreună cu darul lor de m‚ncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după r‚nduielile aşezate.

Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de m‚ncare şi jertfele de băutură.

Œn ziua a şaptea, să aduceţi şapte viţei, doi berbeci, şi patrusprezece miei de un an fără cusur, Ómpreună cu darul lor de m‚ncare şi jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci şi miei, după numărul lor, după r‚nduielile aşezate.

Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de m‚ncare şi jertfă de băutură.

Œn ziua a opta, să aveţi o adunare de sărbătoare: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.

Să aduceţi ca ardere de tot o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec, şi şapte miei de un an fără cusur, Ómpreună cu darul lor de m‚ncare şi jertfele lor de băutură pentru viţel, berbec şi miei, după numărul lor, după r‚nduielile aşezate.

Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, afară de arderea de tot necurmată, darul ei de m‚ncare şi jertfa de băutură.

Acestea sunt jertfele pe care să le aduceţi Domnului la sărbătorile voastre, afară de arderile voastre de tot, de darurile voastre de m‚ncare şi de jertfele voastre de băutură, şi de jertfele voastre de mulţumire, ca Ómplinire a unei juruinţe sau ca daruri de bună voie.î Moise a spus copiilor lui Israel tot ce-i poruncise Domnul.