Book of Numbers, глава 30

Moise a vorbit căpeteniilor seminţiilor copiilor lui Israel, şi a zis: ÑIată ce porunceşte Domnul.

C‚nd un om va face o juruinţă Domnului, sau un jurăm‚nt prin care se va lega printr-o făgăduială, să nu-şi calce cuv‚ntul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieşit din gură.

C‚nd o femeie va face o juruinţă Domnului şi se va lega printr-o făgăduială, Ón tinereţea ei şi Ón casa tatălui ei, şi tatăl ei va afla de juruinţa pe care a făcut-o ea şi de făgăduiala cu care s-a legat, ñ dacă nu-i zice nimic Ón ziua c‚nd află de juruinţa ei, toate juruinţele ei vor fi primite, şi orice făgăduială cu care s-a legat ea, va fi primită; dar dacă tatăl ei nu-i dă voie Ón ziua c‚nd ia cunoştinţă de juruinţa ei, toate juruinţele ei şi toate făgăduielile cu care se va fi legat ea, nu vor avea nici o tărie; şi Domnul o va ierta, pentru că nu i-a dat voie tatăl ei.

C‚nd se va mărita, după ce a făcut juruinţe sau după ce s-a legat printr-un cuv‚nt ieşit de pe buzele ei, şi bărbatul ei va lua cunoştinţă de lucrul acesta, şi nu-i va zice nimic Ón ziua c‚nd va lua cunoştinţă de ele, juruinţele ei vor răm‚ne Ón picioare; şi făgăduielile cu care se va fi legat ea vor răm‚ne Ón picioare; dar dacă bărbatul ei nu-i dă voie Ón ziua c‚nd ia cunoştinţă de juruinţa ei, el va desfiinţa juruinţa pe care a făcut-o şi cuv‚ntul scăpat de pe buzele ei, cu care s-a legat ea; şi Domnul o va ierta.

Juruinţa unei femei văduve sau despărţite de bărbat, făgăduinţa cu care se va fi legat ea, va răm‚ne Ón picioare pentru ea.

C‚nd o femeie, fiind Óncă Ón casa bărbatului ei, va face juruinţe sau se va lega cu vreun jurăm‚nt, şi bărbatul ei va afla de lucru acesta, ñ dacă nu-i zice nimic şi n-o opreşte, toate juruinţele ei vor răm‚ne Ón picioare, şi toate făgăduinţele prin care se va fi legat ea, vor răm‚ne Ón picioare; dar dacă bărbatul ei nu le primeşte Ón ziua c‚nd află de ele, orice juruinţă şi orice făgăduială ieşite de pe buzele ei nu vor avea nici un preţ, bărbatul ei nu le-a primit; şi Domnul o va ierta.

Bărbatul ei poate Óntări şi bărbatul ei poate desfiinţa orice juruinţă, orice jurăm‚nt cu care se leagă ea ca să-şi m‚hnească sufletul.

Şi anume, dacă nu-i zice nimic zi de zi, după ce află de lucrul acesta, el Óntăreşte astfel toate juruinţele şi toate făgăduielile cu care s-a legat ea; le Óntăreşte pentru că nu i-a zis nimic Ón ziua c‚nd a aflat de ele.

Dar dacă nu le primeşte, după ce a trecut ziua Ón care le-a aflat, va fi vinovat de păcatul nevestei lui.î Acestea sunt legile pe care le-a dat lui Moise Domnul, ca să aibă putere Óntre un bărbat şi nevasta lui, Óntre un tată şi fata lui, c‚nd ea este Ón tinereţe şi acasă la tatăl ei.