Book of Psalms, псалом 111

Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, Ón tovărăşia oamenilor fără prihană şi Ón adunare.

Mari sÓnt lucrările Domnului, cercetate de toţi ceice le iubesc.

Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine Ón veci.

El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este Óndurător şi milostiv.

El a dat hrană celor ce se tem de El; El Œşi aduce pururea aminte de legămÓntul Lui.

El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le -a dat moştenirea neamurilor.

Lucrările mÓnilor Lui sÓnt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sÓnt adevărate, Óntărite pentru vecinicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.

A trimes poporului Său izbăvirea, a aşezat legămÓntul Său Ón veci; Numele Lui este sfÓnt şi Ónfricoşat.

Frica Domnului este Ónceputul Ónţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine Ón veci.