Book of Psalms, псалом 116

Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.

Da, El Şi -a plecat urechea spre mine, de aceea -L voi chema toată viaţa mea.

Mă Ónfăşuraseră legăturile morţii, şi m'apucaseră sudorile mormÓntului; eram pradă necazului şi durerii.

Dar am chemat Numele Domnului, şi am zis: ,,Doamne, mÓntuieşte-mi sufletul.`` Domnul este milostiv şi drept, şi Dumnezeul nostru este plin de Óndurare.

Domnul păzeşte pe cei fără răutate: eram nenorocit de tot, dar El m'a mÓntuit.

Œntoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ţi -a făcut bine.

Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul dela moarte, ochii din lacrămi, şi picioarele de cădere.

Voi umbla Ónaintea Domnului, pe pămÓntul celor vii.

Aveam dreptate cÓnd ziceam: ,,SÓnt foarte nenorocit!`` Œn neliniştea mea, ziceam: ,,Orice om este Ónşelător.`` Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine?

Voi Ónălţa paharul izbăvirilor, şi voi chema Numele Domnului; Ómi voi Ómplini juruinţele făcute Domnului, Ón faţa Óntregului Său popor.

Scumpă este Ónaintea Domnului moartea celor iubiţi de El.

Ascultă-mă, Doamne, căci sÓnt robul Tău: robul Tău, fiul roabei Tale, şi Tu mi-ai desfăcut legăturile.

Œţi voi aduce o jertfă de mulţămire, şi voi chema Numele Domnului; Ómi voi Ómplini juruinţele făcute Domnului Ón faţa Óntregului Său popor, Ón curţile Casei Domnului, Ón mijlocul tău, Ierusalime! Lăudaţi pe Domnul!