Book of Psalms, псалом 133

(O cÓntare a treptelor. Un psalm al lui David.) Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii Ómpreună!

Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veşmintelor lui.

Este ca roua Hermonului, care se pogoară pe munţii Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvÓntarea, viaţa, pentru vecinicie.