Book of Psalms, псалом 134

(O cÓntare a treptelor.) Iată, binecuvÓntaţi pe Domnul, toţi robii Domnului, cari staţi noaptea Ón Casa Domnului!

Ridicaţi-vă mÓnile spre sfÓntul locaş, şi binecuvÓntaţi pe Domnul!

Domnul să te binecuvinteze din Sion, El, care a făcut cerurile şi pămÓntul!