Book of Psalms, псалом 47

(Către mai marele cÓntăreţilor. Un psalm făcut de fiii lui Core.) Bateţi din palme, toate popoarele! خnălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

Căci Domnul, Cel Prea خnalt, este Ónfricoşat: El este خmpărat mare peste tot pămÓntul.

El ne supune popoarele, El pune neamurile supt picioarele noastre.

El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care -l iubeşte. - Dumnezeu Se suie Ón mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul Ónaintează Ón sunetul trÓmbiţei.

CÓntaţi lui Dumnezeu, cÓntaţi! CÓntaţi خmpăratul nostru, cÓntaţi!

Căci Dumnezeu este Ómpărat peste tot pămÓntul: cÓntaţi o cÓntare Ónţeleaptă!

Dumnezeu Ómpărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfÓnt.

Domnitorii popoarelor se adună Ómpreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sÓnt scuturile pămÓntului: El este mai Ónalt şi mai pe sus de orice.