Book of Psalms, глава 47

47. Mezmur

Müzik şefi için - Korahoğulları'nın mezmuru Ey bütün uluslar, el çırpın! Sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna! Ne müthiştir yüce RAB, Bütün dünyanın ulu Kralı. Halkları altımıza, Ulusları ayaklarımızın dibine serer. Sevdiği Yakup'un gururu olan mirasımızı O seçti bizim için. Sela RAB Tanrı sevinç çığlıkları, Boru sesleri arasında yükseldi. Ezgiler sunun Tanrı'ya, ezgiler; Ezgiler sunun Kralımız'a, ezgiler! Çünkü Tanrı bütün dünyanın kralıdır, Maskil47:7 “Maskil”: Anlamı tam olarak bilinmeyen bir müzik veya edebiyat terimi. “Didaktik şiir” anlamına gelebilir. sunun! Tanrı kutsal tahtına oturmuş, Krallık eder uluslara. Ulusların önderleri İbrahim'in Tanrısı'nın halkıyla bir araya gelmiş; Çünkü Tanrı'ya aittir yeryüzü kralları. O çok yücedir.