Book of Psalms, псалом 67

(Către mai marele cÓntăreţilor. De cÓntat pe instrumente cu coarde. Un psalm. O cÓntare.) Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi Faţa Lui, - ca să se cunoască pe pămÓnt calea Ta, şi printre toate neamurile mÓntuirea Ta!

Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.

Se bucură neamurile şi se veselesc; căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire, şi povăţuieşti neamurile pe pămÓnt. - Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.

PămÓntul Óşi dă roadele; Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne binecuvintează, Dumnezeu ne binecuvintează, şi toate marginile pămÓntului se tem de El.