Book of Numbers, глава 33

Mısır'dan Moav'a Yolculuk

Musa'yla Harun önderliğinde birlikler halinde Mısır'dan çıkan İsrailliler sırasıyla aşağıdaki yolculukları yaptılar. Musa RAB'bin buyruğu uyarınca sırasıyla yapılan yolculukları kayda geçirdi. Yapılan yolculuklar şunlardır:

İsrailliler Fısıh kurbanının ertesi günü –birinci ayın on beşinci günü– Mısırlılar'ın gözü önünde zafer havası içinde Ramses'ten yola çıktılar. O sırada Mısırlılar RAB'bin yok ettiği ilk doğan çocuklarını gömüyorlardı; RAB onların ilahlarını yargılamıştı.

İsrailliler Ramses'ten yola çıkıp Sukkot'ta konakladılar.

Sukkot'tan ayrılıp çöl kenarındaki Etam'da konakladılar.

Etam'dan ayrılıp Baal-Sefon'un doğusundaki Pi-Hahirot'a döndüler, Migdol yakınlarında konakladılar.

Pi-Hahirot'tan ayrılıp denizden çöle geçtiler. Etam Çölü'nde üç gün yürüdükten sonra Mara'da konakladılar.

\v 9 Mara'dan ayrılıp on iki su kaynağı ve yetmiş hurma ağacı olan Elim'e giderek orada konakladılar.

Elim'den ayrılıp Kamış Denizi kıyısında konakladılar.

Kamış Denizi'nden ayrılıp Sin Çölü'nde konakladılar.

Sin Çölü'nden ayrılıp Dofka'da konakladılar.

Dofka'dan ayrılıp Aluş'ta konakladılar.

Aluş'tan ayrılıp Refidim'de konakladılar. Orada halk için içecek su yoktu.

Refidim'den ayrılıp Sina Çölü'nde konakladılar.

Sina Çölü'nden ayrılıp Kivrot-Hattaava'da konakladılar.

Kivrot-Hattaava'dan ayrılıp Haserot'ta konakladılar.

Haserot'tan ayrılıp Ritma'da konakladılar.

Ritma'dan ayrılıp Rimmon-Peres'te konakladılar.

Rimmon-Peres'ten ayrılıp Livna'da konakladılar.

Livna'dan ayrılıp Rissa'da konakladılar.

Rissa'dan ayrılıp Kehelata'da konakladılar.

Kehelata'dan ayrılıp Şefer Dağı'nda konakladılar.

Şefer Dağı'ndan ayrılıp Harada'da konakladılar.

Harada'dan ayrılıp Makhelot'ta konakladılar.

Makhelot'tan ayrılıp Tahat'ta konakladılar.

Tahat'tan ayrılıp Terah'ta konakladılar.

Terah'tan ayrılıp Mitka'da konakladılar.

Mitka'dan ayrılıp Haşmona'da konakladılar.

Haşmona'dan ayrılıp Moserot'ta konakladılar.

Moserot'tan ayrılıp Bene-Yaakan'da konakladılar.

Bene-Yaakan'dan ayrılıp Hor-Hagidgat'ta konakladılar.

Hor-Hagidgat'tan ayrılıp Yotvata'da konakladılar.

Yotvata'dan ayrılıp Avrona'da konakladılar.

Avrona'dan ayrılıp Esyon-Gever'de konakladılar.

Esyon-Gever'den ayrılıp Zin Çölü'nde –Kadeş'te– konakladılar.

Kadeş'ten ayrılıp Edom sınırındaki Hor Dağı'nda konakladılar.

\v 38 Kâhin Harun RAB'bin buyruğu uyarınca Hor Dağı'na çıktı. İsrailliler'in Mısır'dan çıkışlarının kırkıncı yılı, beşinci ayın birinci günü orada öldü. Hor Dağı'nda öldüğünde Harun 123 yaşındaydı.

\v 40 Kenan ülkesinin Negev bölgesinde yaşayan Kenanlı Arat Kralı İsrailliler'in geldiğini duydu.

İsrailliler Hor Dağı'ndan ayrılıp Salmona'da konakladılar.

Salmona'dan ayrılıp Punon'da konakladılar.

Punon'dan ayrılıp Ovot'ta konakladılar.

Ovot'tan ayrılıp Moav sınırındaki İye-Haavarim'de konakladılar.

İyim'den33:45 “İyim,” yani “İye-Haavarim”. ayrılıp Divon-Gad'da konakladılar.

Divon-Gad'dan ayrılıp Almon-Divlatayma'da konakladılar.

Almon-Divlatayma'dan ayrılıp Nevo yakınlarındaki Haavarim dağlık bölgesinde konakladılar.

Haavarim dağlık bölgesinden ayrılıp Şeria Irmağı yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında konakladılar. Şeria Irmağı boyunca Beythayeşimot'tan Avel-Haşşittim'e kadar Moav ovalarında konakladılar.

Orada, Şeria Irmağı yanında Eriha karşısındaki Moav ovalarında RAB Musa'ya şöyle dedi: “İsrailliler'e de ki, ‘Şeria Irmağı'ndan Kenan ülkesine geçince, ülkede yaşayan bütün halkı kovacaksınız. Oyma ve dökme putlarını yok edecek, tapınma yerlerini yıkacaksınız. Ülkeyi yurt edinecek, oraya yerleşeceksiniz; çünkü mülk edinesiniz diye orayı size verdim. \v 54 Ülkeyi boylarınız arasında kurayla paylaşacaksınız. Büyük boya büyük pay, küçük boya küçük pay vereceksiniz. Kurada kime ne çıkarsa, orası onun olacak. Dağıtımı atalarınızın oymaklarına göre yapacaksınız.

“ ‘Ama ülkede yaşayanları kovmazsanız, orada bıraktığınız halk gözlerinizde kanca, böğürlerinizde diken olacak. Yaşayacağınız ülkede size sıkıntı verecekler. Ben de onlara yapmayı tasarladığımı size yapacağım.’ ”