Четверта книга Мойсеєва: Числа, глава 33

Оце походи Ізраїлевих синів, що вийшли з єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Мойсея та Аарона.

А Мойсей написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказом, і оце їхні походи за їхніми виходами. І рушили вони з Рамесесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця, другого дня по Пасці вийшли Ізраїлеві сини сильною рукою на очах усього Єгипту. А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, а над їхніми богами зробив Господь суди. І рушили Ізраїлеві сини з Рамесесу, і таборували в Суккоті. І рушили з Суккоту й таборували в Етамі, що на краю пустині. І рушили з Етаму, а вернулися до Пі-Хіроту, що перед Баал-Цефоном, і таборували перед Міґдолом. І рушили з-перед Хіроту, і перейшли серед моря до пустині, і йшли триденною дорогою в Етамській пустині, і таборували в Марі. І рушили з Мари й увійшли до Еліму, а в Елімі дванадцять джерел води та сімдесят пальм, і таборували там. І рушили з Еліму й таборували над Червоним морем. І рушили з-над Червоного моря й таборували в пустині Сін. І рушили з пустині Сін і таборували в Дофці. І рушили з Дофки й таборували в Алуші. І рушили з Алушу й таборували в Ріфідімі, і не було там води на пиття для народу. І рушили з Ріфідіму й таборували в пустині Сінай. І рушили з пустині Сінай і таборували в Ківрот-Гаттааві. І рушили з Ківрот-Гаттаави й таборували в Хацероті. І рушили з Хацероту й таборували в Рітмі. І рушили з Рітми й таборували в Ріммоні Переца. І рушили з Ріммону Переца й таборували в Лівні. І рушили з Лівни й таборували в Ріссі. І рушили з Рісси й таборували в Кегелаті. І рушили з Кегелати й таборували на горі Шефер. І рушили з гори Шефер і таборували в Хараді. І рушили з Харади й таборували в Макгелоті. І рушили з Макгелоту й таборували в Тахаті. І рушили з Тахату й таборували в Тераху. І рушили з Тераху й таборували в Мітці. І рушили з Мітки й таборували в Хашмоні. І рушили з Хашмони й таборували в Мосероті. І рушили з Мосероту й таборували в Бене-Яакані. І рушили з Бене-Яакану й таборували в Хорі Ґідґаду. І рушили з Хору Ґідґаду й таборували в Йотваті. І рушили з Йотвати й таборували в Авроні. І рушили з Аврони й таборували в Ецйон-Ґевері. І рушили з Ецйон-Ґеверу й таборували в пустині Цін, це Кадеш. І рушили з Кадешу й таборували на Гор-горі, на краю едомської землі. І зійшов священик Аарон на Гор-гору з Господнього наказу, та й помер там сорокового року виходу Ізраїлевих синів з єгипетського краю, п'ятого місяця, першого дня місяця. А Аарон був віку ста й двадцяти й трьох літ, коли помер він на Гор-горі. І почув ханаанеянин, цар Араду, а він сидів на півдні в Краї ханаанськім, що йдуть Ізраїлеві сини. І рушили від Гор-гори й таборували в Цалмоні. І рушили з Цалмони й таборували в Пуноні. І рушили з Пунону й таборували в Овоті. І рушили з Овоту й таборували в Ійє-Гааварімі, на моавській границі. І рушили з Ійїму й таборували в Дівоні Ґаду. І рушили з Дівону Ґаду й таборували в Алмон-Дівлатаймі. І рушили з Алмон-Дівлатайми й таборували в горах Аварім перед Нево. І рушили з гір Аварім, і таборували в моавських степах. І таборували вони над Йорданом від Бет-Єшмоту аж до Авел-Шіттіму в моавських степах. І Господь промовляв до Мойсея в моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:

Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш до них: Коли ви перейдете Йордан до ханаанського Краю, то проженете всіх мешканців того Краю перед собою, і понищите всі їхні зображення, і всіх литих ідолів їхніх понищите, і всі їхні висоти поруйнуєте. І ви заволодієте тим Краєм, і осядете в ньому, бо Я дав вам той Край на власність. І ви заволодієте тим Краєм жеребком за вашими родами: численному збільшите власність його, а малому зменшите власність його, де вийде йому жеребок, туди йому буде, за племенами ваших батьків будете володіти собі. А якщо ви не виженете мешканців того Краю від себе, то будуть ті, кого позоставите з них, колючками в ваших очах та тернями в ваших боках. І будуть вас утискати на тій землі, що на ній ви сидітимете. І станеться, як Я думав був учинити їм, учиню те вам.