Book of Psalms, глава 114

114. Mezmur

\v 1 İsrail Mısır'dan çıktığında, Yakup'un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında, Yahuda Rab'bin kutsal yeri oldu, İsrail de O'nun krallığı. \v 3 Deniz olanı görüp geri çekildi, Şeria Irmağı tersine aktı. Dağlar koç gibi, Tepeler kuzu gibi sıçradı. Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın? Ey Şeria, neden tersine aktın? Ey dağlar, niçin koç gibi, Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız? \v 7 Titre, ey yeryüzü, Kayayı havuza, Çakmaktaşını pınara çeviren Rab'bin önünde, Yakup'un Tanrısı'nın huzurunda.