Book of Psalms, псалом 114

CÓnd a ieşit Israel din Egipt, cÓnd a plecat casa lui Iacov dela un popor străin, Iuda a ajuns locaşul Lui cel sfÓnt, şi Israel stăpÓnirea Lui.

Marea a văzut lucrul acesta şi a fugit, Iordanul s'a Óntors Ónapoi: munţii au sărit ca nişte berbeci, şi dealurile ca nişte miei.

Ce ai tu, mare, de fugi, şi tu, Iordanule, de te Óntorci Ónapoi?

Ce aveţi, munţilor, de săltaţi ca nişte berbeci, şi voi, dealurilor, ca nişte miei?

Da, cutremură-te, pămÓntule, Ónaintea Domnului, Ónaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stÓnca Ón iaz, şi cremenea Ón izvor de ape.