Кніга Псальмаў, псальм 114

Алілуя.

Я радуюся, што Гасподзь пачуў голас мой, малітву маю,

прыхіліў да мяне вуха Сваё; і таму буду клікаць Яго ўсе дні мае.

Агарнулі мяне хваробы сьмяротныя, пакуты пякельныя агарнулі мяне; сустрэў я ўціскі і смуткі.

Тады клікнуў я імя Гасподняе: Госпадзе! уратуй душу маю.

Гасподзь літасьцівы і справядлівы, міласэрны Бог наш.

Асланяе Гасподзь прастадушных: я ўвесь зьнямог, і Ён дапамог мне.

Вярніся, душа мая, у спакой твой; бо Гасподзь умілажаліўся зь цябе.

Ты збавіў душу маю ад сьмерці, вочы мае - ад сьлёз і ногі мае - ад спатыканьня.

Буду хадзіць прад абліччам Гасподнім па зямлі жывых.