First Epistle of Paul to the Corinthians, глава 16

Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem Kościołom Galacji.

Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę.

Kiedy zaś się zjawię, przez tych, których uznacie za godnych, poślę dar wasz z listami do Jerozolimy.

A jeśli warto będzie, żebym i ja się udał, powędrują ze mną.

Wstąpię do was, gdy będę wracał z Macedonii. Przez Macedonię bowiem przejdę tylko, u was zaś może zatrzymam się lub nawet przezimuję, żebyście mnie odprowadzili, dokądkolwiek wyruszę.

Nie chciałbym bowiem tylko przelotnie was widzieć. Mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli.

W Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy.

Otwarła się bowiem wielka i obiecująca brama, a przeciwnicy są liczni.

Jeśliby zaś przybył Tymoteusz, baczcie, by nie obawiając się niczego, mógł wśród was przebywać, albowiem podobnie jak ja trudzi się dla Pańskiego dzieła.

Niech przeto nikt go nie lekceważy! Odprowadźcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, gdyż czekam na niego z braćmi.

Co do Apollosa - brata, [pragnę donieść, iż] bardzo go prosiłem, żeby do was przybył z braćmi. Lecz w tej chwili nie okazał żadnej chęci. Przybędzie, kiedy się nadarzy sposobność.

Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się!

Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości!

Napominam was, bracia: znacie dom Stefanasa, jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który się poświęcił na służbę świętym; żebyście takim zawsze byli posłuszni, podobnie jak każdemu, kto współpracuje i trudzi się z wami.

Raduję się obecnością Stefanasa, Fortunata i Achaika, gdyż zastąpili mi obecność waszą.

Pokrzepili bowiem i mojego, i waszego ducha. Przyjmijcie ich jako takich!

Pozdrawiają was Kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich domu Kościołem.

Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym!

Pozdrowienie ręką moją - Pawła.

Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha.

Łaska Pana, Jezusa [niech będzie] z wami!

Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.