Book of Numbers, глава 34

Mówił dalej Pan do Mojżesza: Daj Izraelitom następujący rozkaz: Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który wam przypadnie jako dziedzictwo, będzie ziemia Kanaan w swoich granicach.

Południowa jej strona ciągnąć się będzie dla was od pustyni Sin aż do Edomu. Wasza południowa granica wyjdzie na wschodzie z krańca Morza Słonego.

Następnie skieruje się ku południowi ku Wzgórzu Skorpionów, przebiegnie przez Sin na południe od Kadesz-Barnea. Stąd pójdzie do Chasar-Addar i ciągnąć się będzie do Asmon.

Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakończy się przy morzu.

Waszą granicą zachodnią będzie Wielkie Morze - to jest dla was granica zachodnia.

Wasza granica północna pobiegnie następująco: przeprowadzicie linię od Wielkiego Morza aż do góry Hor.

Od góry Hor prowadźcie linię do Wejścia do Chamat. Granica będzie sięgać do Sedad.

Następnie pobiegnie dalej do Zifron i zakończy się w Chasar-Enan - to będzie wasza północna granica.

Jako wschodnią granicę poprowadzicie linię od Chasar-Enan do Szefam.

Od Szefam pójdzie granica w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem ujdzie dalej przez góry na wschód od jeziora Kinneret.

Następnie będzie biegła wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. To będzie wasz kraj ze swymi granicami wokoło.

Wtedy Mojżesz dał taki nakaz Izraelitom: To jest kraj, który macie podzielić losem, a który Pan nakazał dać dziewięciu i pół pokoleniom.

Pokolenie bowiem Rubenitów otrzymało już posiadłość dla swoich rodzin, podobnie pokolenie Gadytów i połowa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali już swoje dziedzictwo.

Te dwa i pół pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na wschodzie.

Tak mówił dalej Pan do Mojżesza: Oto imiona ludzi, którzy wam podzielą ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna.

Weźmiecie dalej z każdego pokolenia jednego księcia celem dokonania podziału.

A oto imiona tych ludzi: Dla pokolenia Judy - Kaleb, syn Jefunnego.

Dla pokolenia Symeona - Samuel, syn Ammihuda.

Dla pokolenia Beniamina - Elidad, syn Kislona.

Dla pokolenia Dana - książę Bukki, syn Jogliego.

Dla potomków Józefa: dla pokolenia Manassesa - książę Channiel, syn Efoda; dla pokolenia Efraima - książę Kemuel, syn Sziftana.

Dla pokolenia Zabulona - książę Elisafan, syn Parnaka.

Dla pokolenia Issachara - książę Paltiel, syn Azzana.

Dla pokolenia Asera - książę Achiud, syn Szelomiego.

Dla pokolenia Neftalego - książę Pedahel, syn Ammihuda.

Oto są ci, których Pan wyznaczył, by podzielili ziemię Kanaan jako dziedzictwo pomiędzy Izraelitów.