Book of Numbers, глава 1

Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania: Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn.

Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów.

Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.

A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z Rubena - Elisur, syn Szedeura; z Symeona - Szelumiel, syn Suriszaddaja; z Judy - Nachszon, syn Amminadaba; z Issachara - Netaneel, syn Suara; z Zabulona - Eliab, syn Chelona.

Z synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa - Gamliel, syn Pedahsura; z Beniamina - Abidan, syn Gideoniego; z Dana - Achijezer, syn Ammiszaddaja; z Asera - Pagiel, syn Okrana; z Gada - Eliasaf, syn Deuela; z Neftalego - Achira, syn Enana.

Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela.

Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni.

Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż liczono ich imiona jednego za drugim.

Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj.

Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki - spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.

Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki - spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.

Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki - spisanych z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.

Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki - spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.

Synów Issachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.

Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.

Synów Józefa - synów Efraima ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset.

Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.

Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - spisanych z pokolenia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.

Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - spisanych z pokolenia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.

Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - spisanych z pokolenia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.

Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki - spisanych z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.

Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było dwunastu mężów - po jednym z każdego rodu.

Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat dwudziestu wzwyż - wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.

Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów.

Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami: Nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.

Powierzysz natomiast lewitom troskę o Przybytek Świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy; oni będą nosić zarówno Przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty.

Gdy Przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują; jeśli się zbliży do Przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią.

Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim [miejscu w] obozie i każdy pod swoją chorągwią.

Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa; wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa.

Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.