Book of Psalms, псалом 134

Pieśń stopni. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, którzy trwacie nocami w domu Pańskim.

Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana!

Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, Ten, który uczynił niebo i ziemię!