Book of Psalms, псалом 96

Śpwiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!

Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!

Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda - wśród wszystkich ludów!

Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.

Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Pan uczynił niebiosa.

Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę; oddajcie Panu chwałę Jego imienia! Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni, oddajcie pokłon odziani w święte szaty! Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!

Mówcie wśród pogan: Pan jest królem. Umocnił świat, by się nie poruszył: ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.

Niech się cieszy niebo i ziemia raduje; niech szumi morze i to, co je napełnia; niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, niech się także radują wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, z wiernością swą - narody.