Book of Psalms, псалом 97

Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy!

Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.

Ogień idzie przed Jego obliczem i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.

Jego błyskawice świat rozświecają, a ziemia patrzy i drży.

Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.

Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu oddają.

Słyszy o tym i cieszy się Syjon i radują się córki Judy z Twoich wyroków, o Panie!

Tyś bowiem, Panie, wywyższony - ponad całą ziemię i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów.

Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych, wyrywa ich z ręki grzeszników.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca.

Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię!