Book of Ezekiel, глава 24

Œn anul al nouălea, Ón ziua a zecea a lunii a zecea, Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, scrie numele zilei acesteia, numele zilei de azi! Căci chiar Ón ziua aceasta se apropie Ómpăratul Babilonului de Ierusalim.

Spune o pildă acestei case de Óndărătnici, şi zi-le: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑPune, pune cazanul, şi toarnă apă Ón el!

Pune bucăţi de carne Ón el, toate bucăţile cele bune, coapsa şi spata, şi umple-l cu cele mai bune oase.

Alege ce e mai bun din turmă, şi pune lemnele grămadă sub cazan; fă-l să fiarbă Ón clocot mare, şi să fiarbă şi oasele din elî.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑVai de cetatea cea setoasă de s‚nge, cazanul cel plin de rugină, şi de pe care nu se ia rugina! Scoateţi bucăţile din el unele după altele, fără să trageţi la sorţi.

Căci s‚ngele pe care l-a vărsat ea este Óncă Ón mijlocul ei. L-a pus pe st‚nca goală, nu l-a vărsat pe păm‚nt, ca să-l acopere apoi cu ţăr‚nă.

Ca să-Mi arăt urgia, ca să Mă răzbun, i-am vărsat s‚ngele pe st‚nca goală, pentru ca să nu fie acoperit.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑVai de cetatea cea setoasă de s‚nge! Vreau să fac un rug mare!

Œngrămădeşte multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, fă fiertura groasă, ca să se ardă şi ciolanele.

Apoi pune cazanul gol pe jăratic, ca să se Óncălzească, să i se Ónfierb‚nte arama, să i se topească murdăria dinăuntru, şi să i se şteargă rugina.

Trudă degeaba! Căci rugina de care este plin nu se dezlipeşte de el; rugina nu se va lua de pe el dec‚t prin foc, şi tu doreşti iarăşi nelegiuire Ón spurcăciunea ta! Pentru că am vrut să te curăţ şi nu te-ai făcut curată, nu vei mai fi curăţită de spurcăciunea ta p‚nă Œmi voi potoli m‚nia asupra ta.

Eu, Domnul, am vorbit! Lucrul acesta se va Ónt‚mpla, şi Eu Ól voi Ómplini! Nu Mă voi lăsa, nu voi avea milă, nici nu Mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta şi după faptele tale, zice Domnul, Dumnezeu.î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, iată, Óţi voi răpi printr-o lovitură ce ţi-e mai scump Ón ochi. Dar să nu te jeleşti, nici să nu pl‚ngi, şi să nu-ţi curgă lacrimile pentru ea.

Suspină Ón tăcere, dar nu pl‚nge ca la morţi! Leagă-ţi turbanul, pune-ţi Óncălţămintea Ón picioare, nu-ţi acoperi barba, şi nu m‚nca p‚inea de jale!î Vorbisem poporului dimineaţa, şi seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineaţa, am făcut cum mi se poruncise.

Poporul mi-a zis: ÑNu vrei să ne lămureşti ce Ónseamnă pentru noi ceea ce faci?î Eu le-am răspuns: ÑCuv‚ntul Domnului mi-a vorbit, astfel: ÑSpune casei lui Israel: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Iată, voi p‚ngări Locaşul Meu cel sf‚nt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump Ón ochi, lucrul iubit de voi; şi fiii voştri şi fiicele voastre, pe care i-aţi lăsat după voi, vor cădea ucişi de sabie.

Şi atunci veţi face cum am făcut şi eu. Nu vă veţi acoperi barba şi nu veţi m‚nca p‚inea de jale, veţi sta cu turbane pe cap şi cu Óncălţămintea Ón picioare, nu vă veţi jeli şi nici nu veţi pl‚nge; ci veţi t‚nji pentru nelegiuirile voastre, şi vă veţi văita Óntre voi.

Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veţi face Óntocmai cum a făcut el. Şi c‚nd se vor Ónt‚mpla aceste lucruri, veţi şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeu.

Tu, Ónsă, fiul omului, Ón ziua c‚nd le voi răpi ceea ce face tăria lor, bucuria şi fala lor, ce le este scump ochilor şi lucrul iubit de ei, pe fiii şi fiicele lor, Ón ziua aceea, va veni un fugar la tine, ca să-ţi dea de ştire şi să auzi cu urechile tale.

Œn ziua aceea, ţi se va deschide gura odată cu a fugarului, vei vorbi, şi nu vei mai fi mut. Vei fi un semn pentru ei, şi vor şti că Eu sunt Domnul.î