Book of Isaiah, глава 20

Œn anul c‚nd a venit Tartan la Asdod, trimis de Sargon, Ómpăratul Asiriei, să bată Asdodul, şi l-a luat, Ón vremea aceea Domnul a vorbit lui Isaia, fiul lui Amoţ, şi i-a zis: ÑDu-te, dezleagă-ţi sacul de pe coapse şi scoate-ţi Óncălţămintea din picioare!î El a făcut aşa, a umblat gol şi desculţ.

Şi Domnul a zis: ÑDupă cum robul meu Isaia umblă gol şi desculţ, trei ani de zile, ca semn şi Ónştiinţare pentru Egipt şi pentru Etiopia, tot aşa şi Ómpăratul Asiriei va lua din Egipt şi din Etiopia prinşi de război şi surghiuniţi, tineri şi bătr‚ni, goi şi desculţi, şi cu spinarea descoperită, spre ruşinea Egiptului.

Atunci se vor Óngrozi şi se vor ruşina cei ce Óşi puseseră Óncrederea Ón Etiopia, şi se făleau cu Egiptul.

Şi locuitorii de pe ţărmul acesta vor zice Ón ziua aceea: ,Iată ce a ajuns Óncrederea noastră, pe care ne bizuiserăm, ca să fim ajutaţi şi să fim izbăviţi de Ómpăratul Asiriei! Cum vom scăpa acum?î