Book of Numbers, глава 17

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi ia de la ei un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege din partea căpeteniilor lor, după casele părinţilor lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui; şi să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi; căci va fi c‚te un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinţilor lor.

Să le pui Ón cortul Ónt‚lnirii, Ónaintea mărturiei, unde Mă Ónt‚lnesc cu voi.

Bărbatul pe care-l voi alege, va fi acela al cărui toiag va Ónflori, şi voi pune capăt dinaintea Mea c‚rtirilor pe care le ridică Ómpotriva voastră copiii lui Israel.î Moise a vorbit copiilor lui Israel; şi toate căpeteniile lor i-au dat c‚te un toiag, fiecare căpetenie c‚te un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege. Toiagul lui Aaron era Ón mijlocul toiegelor lor.

Moise a pus toiegele Ónaintea Domnului, Ón cortul mărturiei.

A doua zi, c‚nd a intrat Moise Ón cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, Ónverzise, făcuse muguri, Ónflorise, şi copsese migdale.

Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele, şi le-a dus tuturor copiilor lui Israel, ca să le vadă şi să-şi ia fiecare toiagul lui.

Domnul a zis lui Moise: ÑPune toiagul lui Aaron Ónapoi Ónaintea mărturiei, şi să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiţi, ca să pui astfel capăt Ónaintea Mea c‚rtirilor lor, şi să nu moară.î Moise a făcut aşa; a făcut Óntocmai după porunca pe care i-o dăduse Domnul.

Copiii lui Israel au zis lui Moise: ÑIată că murim, pierim, pierim cu toţii!

Oricine se apropie de cortul Domnului, moare. Va trebui oare să murim cu toţii?î