Book of Numbers, глава 5

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑPorunceşte copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros, şi pe oricine are o lepădare de săm‚nţă, sau este Óntinat prin atingerea de un mort.

Fie bărbaţi fie femei, să-i scoateţi afară din tabără; să-i scoateţi afară, ca să nu spurce tabăra Ón mijlocul căreia Œmi am Eu locuinţa.î Copiii lui Israel au făcut aşa, şi i-au scos afară din tabără; cum poruncise lui Moise Domnul, aşa au făcut copiii lui Israel.

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑSpune copiilor lui Israel: C‚nd un bărbat sau o femeie va păcătui Ómpotriva aproapelui său, făc‚nd o călcare de lege faţă de Domnul, şi se va face astfel vinovat, să-şi mărturisească păcatul, şi să dea Ónapoi Ón Óntregime preţul lucrului c‚ştigat prin mijloace necinstite, adăug‚nd a cincea parte; să-l dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat.

Dacă nu este nimeni care să aibă drept să ia Ónapoi lucrul c‚ştigat prin mijloace necinstite, lucrul acela să se Óntoarcă la Domnul, la preot, afară de berbecul adus ca jertfă de ispăşire cu care se va face ispăşire pentru cel vinovat.

Orice dar ridicat din lucrurile Ónchinate Domnului de copiii lui Israel, să fie al preotului, căruia Ói sunt aduse.

Lucrurile Ónchinate Domnului vor fi ale preotului: tot ce i se va da preotului, al lui să fie.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑVorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: Dacă păcătuieşte nevasta cuiva faţă de bărbatul ei, şi-i este necredincioasă; dacă altul se culcă cu ea, şi lucrul este ascuns de bărbatul ei; dacă ea s-a p‚ngărit Ón ascuns, fără să fie vreun martor Ómpotriva ei, şi fără să fie prinsă asupra faptului; ñ şi dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui, care s-a p‚ngărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui, care nu s-a p‚ngărit; ñ omul acela să-şi aducă nevasta la preot, şi, ca dar de m‚ncare pentru ea, să aducă a zecea parte dintr-o efă de floare de făină de orz; să nu toarne untdelemn pe ea, şi să nu pună tăm‚ie pe ea, căci acesta este un dar de m‚ncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descoperă o fărădelege.

Preotul s-o apropie, şi s-o pună să stea Ón picioare Ónaintea Domnului.

Preotul să ia apă sf‚ntă Óntr-un vas de păm‚nt; să ia ţăr‚nă de pe podeaua cortului şi s-o pună Ón apă.

Preotul să pună pe femeie să stea Ón picioare Ónaintea Domnului; să descopere capul femeii, şi să-i pună Ón m‚ini darul de m‚ncare adus pentru descoperire, darul de m‚ncare adus pentru gelozie; preotul să aibă Ón m‚nă apele amare aducătoare de blestem.

Preotul să pună pe femeie să jure, şi să-i zică: ,Dacă nici un om nu s-a culcat cu tine, şi dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut de la el ca să te p‚ngăreşti cu altul, să nu-ţi facă nici un rău aceste ape amare aducătoare de blestem!

Dar dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, te-ai abătut de la el şi te-ai p‚ngărit, şi dacă un alt om dec‚t bărbatul tău s-a culcat cu tine, ñ şi preotul să pună pe femeie să jure cu un jurăm‚nt de blestem, şi să-i zică: ,Domnul să te facă să ajungi de blestem şi de urgie Ón mijlocul poporului tău, făc‚nd să ţi se usuce coapsa şi să ţi se umfle p‚ntecele, şi apele acestea aducătoare de blestem să intre Ón măruntaiele tale, ca să facă să ţi se umfle p‚ntecele şi să ţi se usuce coapsa!í Şi femeia să zică: ,Amin! Amin!í Preotul să scrie blestemele acestea Óntr-o carte, apoi să le şteargă cu apele cele amare.

Şi să dea femeii să bea apele amare aducătoare de blestem; şi apele aducătoare de blestem vor intra Ón ea şi-i vor pricinui amărăciunea.

Preotul să ia din m‚inile femeii darul de m‚ncare adus pentru gelozie, să legene darul Óntr-o parte şi Óntr-alta Ónaintea Domnului, şi să-l aducă pe altar.

Apoi preotul să ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, şi să-l ardă pe altar. După aceea, să dea femeii să bea apele.

După ce Ói va da să bea apele, dacă ea s-a p‚ngărit şi a fost necredincioasă bărbatului ei, apele aducătoare de blestem vor intra Ón ea, şi-i vor pricinui amărăciunea; p‚ntecele i se va umfla, coapsa i se va usca, şi femeia aceasta va fi de blestem Ón mijlocul poporului ei.

Dar dacă femeia nu s-a p‚ngărit şi este curată, va răm‚ne neatinsă, şi va avea copii.

Aceasta este legea asupra geloziei, pentru Ómprejurarea c‚nd o femeie, care este sub puterea bărbatului ei, se abate şi se p‚ngăreşte, şi pentru Ómprejurarea c‚nd un bărbat, apucat de un duh de gelozie, are bănuieli asupra nevestei lui: preotul s-o pună să stea Ón picioare Ónaintea Domnului, şi să-i facă Óntocmai după legea aceasta.

Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea Óşi va lua pedeapsa nelegiuirii ei.î