Book of Numbers, глава 7

C‚nd a isprăvit Moise de aşezat cortul, l-a uns şi l-a sfinţit Ómpreună cu toate uneltele lui, precum şi altarul cu toate uneltele lui; le-a uns şi le-a sfinţit.

Atunci mai marii lui Israel, căpeteniile caselor părinţilor lor, şi-au adus darurile lor: aceştia erau mai marii seminţiilor, care luaseră parte la numărătoare.

Ei şi-au adus ca dar Ónaintea Domnului: şase care acoperite şi doisprezece boi, adică un car la două căpetenii, şi un bou de fiecare căpetenie; şi le-au adus Ónaintea cortului.

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑIa de la ei aceste lucruri, şi să le Óntrebuinţezi pentru slujba cortului Ónt‚lnirii; să le dai Leviţilor, fiecăruia după cum cere slujba lui.î Moise a luat carele şi boii, şi le-a dat Leviţilor.

A dat două care şi patru boi fiilor lui Gherşon, după cum cereau slujbele lor; a dat patru care şi opt boi fiilor lui Merari, după cum cereau slujbele lor, sub c‚rmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

Dar n-a dat nici unul fiilor lui Chehat, pentru că, după cum cereau slujbele lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri.

Căpeteniile şi-au adus darurile pentru t‚rnosirea altarului, Ón ziua c‚nd l-au uns; căpeteniile şi-au adus darurile Ónaintea altarului.

Domnul a zis lui Moise: ÑCăpeteniile să vină unul c‚te unul, şi anume fiecare Ón c‚te o zi deosebită, ca să-şi aducă darul pentru t‚rnosirea altarului.î Cel ce şi-a adus darul Ón ziua Ónt‚i, a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda.

El a adus: o farfurie de argint Ón greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş, am‚ndouă pline cu floare de făină, frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare; o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tăm‚ie, un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; un ţap, pentru jertfa de ispăşire; şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahşon, fiul lui Aminadab.

A doua zi, şi-a adus darul Netaneel, fiul lui Ţuar, căpetenia lui Isahar.

El a adus: o farfurie de argint Ón greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş, am‚ndouă pline cu floare de făină, frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare; o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tăm‚ie; un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; un ţap, pentru jertfa de ispăşire; şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Ţuar.

A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, a adus: o farfurie de argint Ón greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş, am‚ndouă pline cu floare de făină, frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare; o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tăm‚ie; un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; un ţap, pentru jertfa de ispăşire; şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.

A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Şedeur, a adus: o farfurie de argint Ón greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş, am‚ndouă pline cu floare de făină, frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare; o căţuie de aur de zece sicli plină cu tăm‚ie; un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; un ţap pentru jertfa de ispăşire; şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţur, fiul lui Şedeur.

A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeon, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai, a adus: o farfurie de argint Ón greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş, am‚ndouă pline cu floare de făină, frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare; o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tăm‚ie; un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; un ţap, pentru jertfa de ispăşire; şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de m‚ncare al lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.

A şasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel, a adus: o farfurie de argint Ón greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş, am‚ndouă pline cu floare de făină frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare; o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tăm‚ie; un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; un ţap, pentru jertfa de ispăşire; şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel.

A şaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elişama, fiul lui Amihud, a adus: o farfurie de argint Ón greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş, am‚ndouă pline cu floare de făină, frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare; o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tăm‚ie; un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot: un ţap, pentru jertfa de ispăşire: şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elişama, fiul lui Amihud.

A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur, a adus: o farfurie de argint Ón greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş, am‚ndouă pline cu floare de făină, frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare; o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tăm‚ie; un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; un ţap pentru jertfa de ispăşire; şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahţur.

A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni, a adus: o farfurie de argint Ón greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş, am‚ndouă pline cu floare de făină, frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare; o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tăm‚ie; un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; un ţap, pentru jertfa de ispăşire; şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.

A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amişadai, a adus: o farfurie de argint Ón greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş, am‚ndouă pline cu floare de făină, frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare; o căţuie de aur, plină cu tăm‚ie; un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; un ţap, pentru jertfa de ispăşire; şi pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amişadai.

A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Aşer, Paguiel, fiul lui Ocran, a adus: o farfurie de argint Ón greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş, am‚ndouă pline cu floare de făină, frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare; o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tăm‚ie; un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; un ţap, pentru jertfa de ispăşire; şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran.

A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, a adus: o farfurie de argint Ón greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul sf‚ntului locaş, am‚ndouă pline cu floare de făină, frăm‚ntată cu untdelemn, pentru darul de m‚ncare; o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tăm‚ie; un viţel, un berbec, un miel de un an, pentru arderea de tot; un ţap, pentru jertfa de ispăşire; şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan.

Acestea au fost darurile aduse de căpeteniile lui Israel pentru t‚rnosirea altarului, Ón ziua c‚nd l-au uns. Au fost douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece ligheane de argint, douăsprezece căţuii de aur; fiecare farfurie de argint c‚ntărea o sută treizeci de sicli, şi fiecare lighean c‚ntărea şaptezeci de sicli, aşa că argintul acestor unelte se ridica Ón totul la două mii patru sute de sicli, după siclul sf‚ntului locaş.

Au fost douăsprezece căţui de aur pline cu tăm‚ie, c‚te zece sicli căţuia, după siclul sf‚ntului locaş; aurul căţuiilor se ridica Ón totul la o sută douăzeci de sicli.

Toate dobitoacele pentru arderea de tot au fost doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de m‚ncare obişnuite, doisprezece ţapi, pentru jertfa de ispăşire.

Toate dobitoacele pentru jertfa de mulţumire: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi, şaizeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru t‚rnosirea altarului, după ce l-au uns.

C‚nd intra Moise Ón cortul Ónt‚lnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispăşirii care era aşezat pe chivotul mărturiei, Óntre cei doi heruvimi. Şi vorbea cu Domnul.