Book of Numbers, глава 19

Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: ÑIată ce porunceşte legea pe care a dat-o Domnul, zic‚nd: ,Vorbeşte copiilor lui Israel să-ţi aducă o vacă roşie, fără pată, fără vreun cusur trupesc, şi care să nu fi fost pusă la jug.

S-o daţi preotului Eleazar; el s-o scoată din tabără, şi să fie junghiată Ónaintea lui.

Preotul Eleazar să ia cu degetul din s‚ngele vacii, şi să stropească de şapte ori Ónaintea cortului Ónt‚lnirii.

Vaca să fie arsă sub ochii lui; să-i ardă pielea, carnea şi s‚ngele, Ómpreună cu balega.

Preotul să ia lemn de cedru, isop şi c‚rm‚z, şi să le arunce Ón mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca.

Preotul să-şi spele hainele, şi să-şi scalde trupul Ón apă; apoi să intre iarăşi Ón tabără, şi să fie necurat p‚nă seara.

Cel ce va arde vaca, să-şi spele hainele Ón apă, şi să-şi scalde trupul Ón apă; şi să fie necurat p‚nă seara.

Un om curat să str‚ngă cenuşa vacii, şi s-o pună Óntr-un loc curat afară din tabără; s-o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curăţire. Aceasta este o apă de ispăşire.

Cel ce va str‚nge cenuşa vacii, să-şi spele hainele, şi să fie necurat p‚nă seara. Aceasta să fie o lege veşnică at‚t pentru copiii lui Israel c‚t şi pentru străinul care locuieşte Ón mijlocul lor.

Cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de şapte zile.

Să se cureţe cu apa aceasta a treia zi şi a şaptea zi, şi va fi curat; dar, dacă nu se curăţă a treia zi şi a şaptea zi, nu va fi curat.

Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, şi nu se va curăţi, p‚ngăreşte cortul Domnului; acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s-a stropit peste el apa de curăţire, este necurat, şi necurăţia lui este Óncă peste el.

Iată legea c‚nd va muri un om Óntr-un cort: oricine va intra Ón cort, şi oricine se va afla Ón cort, va fi necurat şapte zile.

De asemenea, orice vas descoperit, care nu va avea un capac bine str‚ns pe el, va fi necurat.

Oricine se va atinge, pe c‚mp, de un om ucis de sabie, sau de un mort, sau de oase omeneşti, sau de vreun morm‚nt, va fi necurat timp de şapte zile.

Pentru cel necurat, să se ia cenuşă de la jertfa de ispăşire care a fost arsă, şi să toarne peste ea apă de izvor Óntr-un vas.

Un om curat să ia isop, şi să-l Ónmoaie Ón apă; să stropească apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omeneşti, sau de vreun om ucis, sau de vreun mort, sau de vreun morm‚nt.

Cel curat să stropească pe cel necurat, a treia zi şi a şaptea zi, şi să-l cureţe Ón ziua a şaptea. Să-şi spele hainele, şi să se scalde Ón apă; şi seara, va fi curat.

Un om care va fi necurat, şi nu se va curăţi, va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat sf‚ntul locaş al Domnului; fiindcă n-a fost stropită peste el apa de curăţire, este necurat.

Aceasta să fie o lege veşnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curăţire, să-şi spele hainele, şi cel ce se va atinge de apa de curăţire, să fie necurat p‚nă seara.

Orice lucru de care se va atinge cel necurat, va fi necurat; şi cine se va atinge de el, să fie necurat p‚nă seara.î