Book of Psalms, псалом 129

(O cÓntare a treptelor.) Destul m'au asuprit din tinereţă-s'o spună Israel! - destul m'au asuprit din tinereţă, dar nu m'au biruit.

plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea.

Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi.

Să se umple de ruşine şi să dea Ónapoi, toţi ceice urăsc Sionul!

Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă Ónainte de a fi smulsă!

Secerătorul nu-şi umple mÓna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi Óncarcă braţul cu ea, şi trecătorii nu zic: ,,BinecuvÓntarea Domnului să fie peste voi!`` ,,Vă binecuvÓntăm Ón Numele Domnului!``